Hvordan kommer man til at samle paa söpindsvin?
...hos os begyndte det saadan:
 

>>   zurück zum Inhaltsverzeichnis bzw. zur Themenübersicht   <<

 

 

 

                           
                         


Hallo alle Danmarks,
stenenes, fossilernes
og isär
söpindsvinenes venner!

For mange aar siden ville vi holde en afslappet familie- og fiskeferie i Danmark. Familieferien var helt i orden, men med fiskeriet var det ikke saa vellykket. Der, hvor vi var, fandtes der nästen ingen fisk. Vi tilbragte altsaa 2 ugers ferie uden at opleve noget särligt. Ganske vist paa afrejsedagen  -  en time inden vi skulle köre  -  viste en tysk ferienabo os en sten, som han lige havde fundet, og som saa meget interessant ud. Da vi var kommet hjem, laante vi straks böger over fossiler paa biblioteket. Her fandt vi ud af, hvad ferienaboen havde fundet, og det väkkede vores nysgerrighed. Vi planlagde straks at tilbringe den näste ferie paa den samme danske egn.

Denne ferie blev for hele familien (min kone, vores 2 börn og mig) til den reneste söpindsvinsferie. Fra den dag af havde vi alle fundet en ny hobby. Det blev til on ren mani for os alle at samle forstenede söpindsvin, og vi konkurrerede hvert aar indbyrdes om at samle flest.

I aarenes löb er det blevet til en hel del, og der er sikkert ogsaa mogle meget själdne eksemplarer imellem, som vi nu eventuelt vil afgive til interesserede mod et mindre vederlag.

Men själdne sten har vi ogsaa samlet.

I denne lille familie-homepage vil vi gerne efterhaanden präsentere afbildninger af forskellige eksemplarer.

Til rariteterne hörer:

Blandt de mange dejlige söpindsvinsforsteninger drejer det sig hovedsageligt om stenkerner af flint. Men der findes ogsaa et mindre antal flintstensskaller saavel som et par halvt krystalliserede söpindsvin.

En mörkegraa sandsten med ca. 330 indesluttede granater. Som absolutte rariteter vil jeg ogsaa betegne de originale og uforstenede skaller fra belemniter. En ca. 5 cm stor enkeltkoral med aaben stjerneformet opdeling ved brudstedet. En 10 x 6 x 4 cm stor kädekoral, smukke og forskellige arter af söpindsvin / söpindsvinspigge og m.m.

Skulle vi nu have vakt Deres interesse, og hvis De skulle väre interesseret, saa sät Dem simpelthen i konkakt med os enten per E-mail eller per telefon.

Med venlig hilsen

Siegfried Taake

Am Krug 2, 32423 Minden, Telefon:  049 571 - 82 97 50 48
(ma.-fr. fra kl. 17:00, lö.-sö. paa alle tidspunkter)

Mail:
  siggi.taake(at)gmx.de

Paa denne maade vil vi ogsaa gerne sende en hilsen til alle danske venner, som vi i mellemtiden er kommet til at holde af. Ad denne vej en hjertelig tak for al den gästfrihed I har vis os, og som vi som udländinge ha nydt godt af.
Endnu engang tak fo alt!

Hjertelige hilsner til:
Familie Mie & Karl Hansen, familie Inge & Jörgen Bendtsen, Lilli Hagger og hendes 2 piger, familie Osel & Kurt Kristensen samt medarbejdere, familie Karen Marie & Poul Mikkelsen, Lisbeth Hermannsen og til alle dem, der er grunden til, at vi holder af Danmark.

 

 

 

 
>>   zurück zum Inhaltsverzeichnis bzw. zur Themenübersicht   <<